چشای رنگیش با همه فرق داشت

طعم اون لب هاش حتی اون دستاش با همه فرق داشت

کاشکی دوسم داشت

دل من تنگه بیا تو برگرد

از وقتی رفتی شبا رو سردرد دارم و مستم

بهم میگی عاشقتم حالا که رفتم من حالا که رفتم