متن اهنگ چشای تو مثل ستارن علی منتظری

 

چشای تو مثل ستارن ولی دنباله دارن

به تخته بزنم که مثه مهره ی مارن

همه ی شهرو با تو قدم قدم راه اومدم برای اینکه تو

عشقم شی به دنیا اومدم من مگه که تو دلت بلرزه

قشنگه حالم به شرطی که فقط باشی تو هم

بذار رو قلبم گل خندتو نقاشی کنم

پیش تو بودن به یه دنیا می ارزه

چشای تو مثه ستارن ولی دنباله دارن

به تخته بزنم که مثه مهره ی مارن