متن آهنگ روزبه بمانی چشمات

 

موندیم کنار هم چه چیزا از جنون دیدیم ما بعد هم داغ جوون دیدیم

من این تویی رو که تمام عمر کم دیدم

حالا برای دیدن تو چشممو میدم

هر بار که من گفتم آزادی تو خون بهاشو قبل من دادی

من سرزمینم هر کجا باشه

چشمای تو زیباترین جاشه

موندیم و از مردن  برای هم نترسیدیم ما هردومون کی خواب این روزا رو میدیدیم

هر بار که من گفتم آزادی

تو خون بهاشو قبل من دادی

من سرزمینم هر کجا باشه چشمای تو زیباترین جاشه

قاب سکوتی و تصویر فریادی تو

پای من انقد تبر خوردی که افتادی

از خاطرات ما پاییز میباره دنیا به ما یه زندگی خوش بدهکاره

هر بار که من گفتم آزادی تو

خون بهاشو قبل من دادی

من سرزمینم هر کجا باشه چشمای تو زیباترین جاشه