متن آهنگ عرفان شعبان پور چشمای تو

 

چشمای تو آتیش جونم شده شبو روزام شب و روزام یه سر فکر نگاهت شده

توی این قلب من جای تو ثابت شده نگو برات مهم نیست منو آزار نده

با اون چشای مستت کسی نمیاد رو دستت

یه جوری عاشقم که حتی دلت بلرزه

بیقرارم کردی تو از راه بدرم کردی تو تب خاموشمو شعله ورش کردی تو

با اون چشای مستت کسی نمیاد رو دستت

یه جوری عاشقم که حتی دلت بلرزه

بیقرارم کردی تو از راه بدرم کردی تو تب خاموشمو شعله ورش کردی تو

دیوونگیهام با تو دیگه تکمیله حس خوبیه که عشقت برات جون میده

با تو دییونم عاشق این خونم باشی تو باهام همه تار و پودم

با اون چشای مستت کسی نمیاد رو دستت

یه جوری عاشقم که حتی دلت بلرزه

بیقرارم کردی تو از راه بدرم کردی تو تب خاموشمو شعله ورش کردی تو

با اون چشای مستت کسی نمیاد رو دستت

یه جوری عاشقم که حتی دلت بلرزه

بیقرارم کردی تو از راه بدرم کردی تو تب خاموشمو شعله ورش کردی تو