متن آهنگ امین رستمی چشمای مشکیت

تا رد شدی از بغلم هوشو حواسم رفت بوی عطر تو انگار توو باد از رو لباسم رفت

تو یه خنده ی گوشه لبی وقتی نشون دادی یهو قلبو با دست خودت ته دره فرستادی

نگا دو تا چشمای مشکیت شده همه چیم توی دنیا به گمونم آخر میمیرم واست همین امروز و فردا

نگا رو بوم سفیدت دل منو نقاشی کردی گل توی باغت شدم من دور منو سم پاشی کردی

نگا دو تا چشمای مشکیت شده همه چیم توی دنیا به گمونم آخر میمیرم واست همین امروز و فردا

نگا رو بوم سفیدت دل منو نقاشی کردی گل توی باغت شدم من دور منو سم پاشی کردی

انقد به تو دل بستم پیشت نفسام حبسن از این همه عشق گاهی میترسم

دستات نفسم جونم حالمو نمیدونم روی هر چیزی غیر تو چشم بشستم

نگا دو تا چشمای مشکیت شده همه چیم توی دنیا به گمونم آخر میمیرم واست همین امروز و فردا

نگا رو بوم سفیدت دل منو نقاشی کردی گل توی باغت شدم من دور منو سم پاشی کردی

نگا دو تا چشمای مشکیت شده همه چیم توی دنیا به گمونم آخر میمیرم واست همین امروز و فردا

نگا رو بوم سفیدت دل منو نقاشی کردی گل توی باغت شدم من دور منو سم پاشی کردی