کجایی جون دلم که پریشونه دلم واسه این دربه دری از تو ممنونه دلم

دل من پر میزنه این در اون در میزنه تو که نیستی تنهایی میاد بهم سر میزنه

تو که میگفتی دلت عاشق دیوونگیه حالا خوب بشین نگاه کن بگو دیوونه کیه

خوب با چشمات میتونی قلبمو ساکت بکنی اگه عاشقی الان