چقدر امشب دلم یاد گذشته کرده ولی اون بی وفا فکر دلم‌ نکرده

چقدر دلم امشب واسه تو پر میزنه ولی هر شب به جات غم داره سر میزنه

یاد اون روزا که همش بودیم ما با هم فکر میکردیم هیچوقت جدا نمیشیم از هم

چشم انتظارت موندم غم دوریت رو یادم نمیره

مثل شمع سوختم و بدجوری پیر شدم