چقدر بهت گفتم نرو پیشم بمون

چی شد اصا کشید به اینجا کارمون

 قلبمو تا کی باید آرومش کنم چقدر باید دروغ بگم به اینو اون

نرو که تلخه حالو روزم برام سخته هنوزم بدون تو

نرو واست چی کم گذاشتم

کسی جز تو نداشتم به جون تو نرو