متن آهنگ رضا یزدانی چه بی رحمانه دوستت دارم

 

اینو هنوز یادم میاری که با من

بگی جا نمیشه رسید

یه فیلمم که نمیشه هضمش کرد

کتابیم که نمیشه فهمید

یادم میاری که هیچی نیستم

جز مردی که از خودش بیزاره

من اولین اپیزود فصلم که

داستانش دنباله نداره

هرگز نفهمیدی که

ازادی کنارم نفهمیدی

چه بی رحمانه دوستت دارم

دوستت دارم

اینو هنوز یاد میاری که

خود شیفتگی نداره درمانی

منو به زانو میندازی اما

دعوا رو به آشتی میرسونی

توو هر جمعی خسته تر میشمو

بیرون جمع هم همیشه خستم

با یه خشمی زندگی میکنم که