متن آهنگ چه جوری تعریفت کنم

 

♪♫ چه جوری تعریفت کنم که دل آدما نخواد

♪♫ وقتی همه احساس منی چه جوری گریم در نیاد

♪♫ چه جوری دلواپس نشم برای خندیدن روت

♪♫ به بوسه دعوتم بکن بذار که بشکنه سکوت

♪♫ مثله چشات طرز نگات آهنگ صدات مگه داریم

♪♫ مثله لبات طرز خنده هات بمیرم که برات مگه داریم

♪♫ جوری بهت وفا کنم که عشق بهم نگاه کنه

♪♫ پرنده ها پر بکشن خدا منو صدا کنه

♪♫ احساسمو بغل بگیر بذار بهت نگاه کنم

♪♫ میخوام کنار من باشی فقط تو رو صدا کنم

♪♫ مثله چشات طرز نگات آهنگ صدات مگه داریم

♪♫ مثله لبات طرز خنده هات بمیرم که برات مگه داریم