متن آهنگ علی زند وکیلی چه زیبایی

 

چه زیبایی دلخوشم که اینجایی

وای که میلرزد دلم سمت من که میایی

قفله چشمانم ای پری پریشانم در

شلوغی گم نشو ای نشسته در جانم

مهربان من جان من فکر من باش

بی بهانه در گیسویت گم میشدم کاش

مهربان من جان من فکر من باش

بی بهانه در گیسویت گم میشدم کاش

چه میشد با دل من راه

بیایی بلند بالای من کوتاه بیایی

به سمتم مستو بی پروا بیایی

نشستم تا بیایی تا بیایی دلربایی یار

مهربان من جان من فکر من باش

بی بهانه در گیسویت گم میشدم کاش

مهربان من جان من فکر من باش

بی بهانه در گیسویت گم میشدم کاش