متن آهنگ حسین توکلی چه عجب

 

با نمک میشی وقتیکه قهر میکنی کش موتو که واکنی شر میکنی

توی دلبری هیشکی روی دست نیست ندیدم ندیدمن ندیدم

چه عجب یه نفر اومد و دل منو برد آخر

آخه من که فقط با تو یه دونه خوبه اخلاقم

بیا من حواسم به تویه بیا واکن اخماتم

چه عجب یه نفر اومد و دل منو برد آخر

آخه من که فقط با تو یه دونه خوبه اخلاقم

بیا من حواسم به تویه بیا واکن اخماتم

نگی حتی توی دلت ولت کنم بری پی کار خودت

دیگه از اون چشات دل نمیشه کند چی میگی واسه خودت

اونیکه دل منو برد با خنده هاش خودتی آره خودت

چه عجب یه نفر اومد و دل منو برد آخر

آخه من که فقط با تو یه دونه خوبه اخلاقم

بیا من حواسم به تویه بیا واکن اخماتم

چه عجب یه نفر اومد و دل منو برد آخر

آخه من که فقط با تو یه دونه خوبه اخلاقم

بیا من حواسم به تویه بیا واکن اخماتم