متن آهنگ محمد طاهر چیکار میکنی

 

کجایی که تنگه دل من حسابی

کجایی که دادم رفت تورو اشتباهی

کجایی کاش میذاشتی واسه من یه راهی

 کجایی بگو تو الان رو به راهی

شنیدم که تنگه دل تو برا من

 میگن یه جایی گفتی تنها انتخابم

شنیدم میخوای باز تو بیای سراغم

 کاش الان زنگ بزنی بهم بگی توو راهم

چیکا میکنی که انقده نگات داغه

که این پسر افتاده اومده سر راهت

چیکا میکنی که وقتی هوا سرده

بارون میزنه و ابره تو بازم تنت گرمه

چیکا میکنی که انقده نگات داغه

که این پسر افتاده اومده سر راهت

چیکا میکنی که وقتی هوا سرده

بارون میزنه و ابره تو بازم تنت گرمه

این روزا واسه قلبم بودی حکم لازم

میدونم نذاشتی پرت شه ازم حواست

ما چی کم داشتیم عزیزم چشمون کردن

نذار این راهو بیام تنهایی برگردم

شنیدم که تنگه دل تو برا من

 میگن یه جایی گفتی تنها انتخابم

شنیدم میخوای باز تو بیای سراغم

 کاش الان زنگ بزنی بهم بگی توو راهم

چیکا میکنی که انقده نگات داغه

که این پسر افتاده اومده سر راهت

چیکا میکنی که وقتی هوا سرده

بارون میزنه و ابره تو بازم تنت گرمه

چیکا میکنی که انقده نگات داغه

که این پسر افتاده اومده سر راهت

چیکا میکنی که وقتی هوا سرده