چی میشه خدا دلای ما رو بهم برسونه

هوای بشی یهو پیش من دلت جا بمونه

ای وای دل غافل که عاشق شده این دل

بردی تو حواس از سر این آدم عاقل

حساسی و لجباز عشق دردسر ساز

با دیدن تو میشینه خنده رو لبم باز

تو از تبار عشقی مثل فرشته هایی

دلیل حس ناب تموم لحظه هامی

بازی نکن با این دلی که تسلیم چشاته

آره همونی که حتی تو خوابشم باهاته

بیا بمون بذار هوای من پر بشه از تو

تموم زندگیم وصله به تو و خنده هاته

ای وای دل غافل که عاشق شده این دل

بردی تو حواس از سر این آدم عاقل

حساسی و لجباز عشق دردسر ساز

با دیدن تو میشینه خنده رو لبم باز