متن آهنگ مهران فهیمی چی میشه

 

از وقتی سرد شدم ازت دلم هی تنگ میشه واست

میزنه تند توو سینه قلبم تا

حرف تو توو جمع میاد وسط

اصا دلشو ندارم ببینم بیاد توی چشات اشک

فقط منو نگاه کن باشه با من ادامش

چی میشه بگی همین الان سریع پاشو بیا داره بارون میاد

نصف شب مثه دیوونه ها

خوابو بیدار بکنیم داد و بیداد

چی میشه بگی همین الان سریع پاشو بیا داره بارون میاد

نصف شب مثه دیوونه ها

خوابو بیدار بکنیم داد و بیداد

وقتی دیدم پشتم با رفتنت خالی میشه لرز کردم 

تنهایی یغمو گرفت تورو

پیش خودم فرض کردم

همون موقع دستم رفت رو شمارت ولی قطع کردم

یه دفه قلبم زد دم دستم

هر چی بود قطع کردم

چی میشه بگی همین الان سریع پاشو بیا داره بارون میاد

نصف شب مثه دیوونه ها

خوابو بیدار بکنیم داد و بیداد

چی میشه بگی همین الان سریع پاشو بیا داره بارون میاد

نصف شب مثه دیوونه ها

خوابو بیدار بکنیم داد و بیداد