متن آهنگ امیر تبیان کار دنیا

 

شازده تو گدا منم لیلی تو مجنون منم

تاج سر تو خاک پا من عاشق چشات منم

عشق تو توی سرم همه جونم واسه تو

تو فقط بمون کنارم قلبو روحم واسه تو

آخ عزیزی عزیزی و عزیزترینمی

آخ که تو عشقی خود عشقی گل نازنینمی

آخ عزیزی عزیزی و عزیزترینمی

آخ که تو عشقی خود عشقی گل نازنینمی

آخ عزیزی عزیزی و عزیزترینمی

آخ که تو عشقی خود عشقی گل نازنینمی

از تو دل بریدن کار من نیست میدونم

بذا همه بدونن تورو به هیچکس نمیدم

کار دنیا رو ببین من شدم عاشق تو

از همه دست کشیدم فقط میام دنبال تو

آخ عزیزی عزیزی و عزیزترینمی

آخ که تو عشقی خود عشقی گل نازنینمی

آخ عزیزی عزیزی و عزیزترینمی

آخ که تو عشقی خود عشقی گل نازنینمی

از تو دل بریدن کار من نیست میدونم

بذا همه بدونن تورو به هیچکس نمیدم

کار دنیا رو ببین من شدم عاشق تو

از همه دست کشیدم فقط میام دنبال تو

آخ عزیزی عزیزی و عزیزترینمی

آخ که تو عشقی خود عشقی گل نازنینمی

آخ عزیزی عزیزی و عزیزترینمی

آخ که تو عشقی خود عشقی گل نازنینمی