متن آهنگ ماهان بهرام خان کاشکی میشد

 

کاشکی میشد شمارت بیوفته تا تموم شه دلتنگی

راهو بستی وقتیکه میشه

شادم کنی با زنگی

بارون میاد توو این هوا دلم میخواد بشنوم صداتو

غرور من نمیدونه کی

باید شروع کنه من یا تو

لحظه لحظه داره ثانیه ها میره فکر من درگیره

من به تو وابسته چشام

به عکست خیره

دیگه آشتی از من این لجبازی رو هیچموقع نداشتی

دیگه برگرد بی تو شد زرد گلی

که توی این گلدون تو کاشتی