متن آهنگ امید افخم کاشکی

 

دوباره منم و غم تو وای دوباره بیدار تا دم صبح 

گوشه ی چشام نمه و بغضی که میکنه منو خفه و

خنده روی لب تو همش یه سواله که با منه خب

نمیگذره فکرم از سر تو

کاشکی بهت خبر بدن اینجا دلش تنگه یکی

همه ی زندگیش شده چشمای خوش رنگ یکی

ولی خب راه تو دوره

کاشکی یهو دیوونه شی یه شهرو آشوب بکنی

به هر دری در بزنی که حال منو خوب بکنی

اما مگه عاشقی زوره

واسه غم خوردنت این شونه همونه هنوز

منیدونم که سرزده میرسی از راه یه روز

ته قلبم میگه کی مثه من براش جنگیده

مثه من کی بوده که با خنده هاش خندیده

میدونم یادمی وقتی هوا بارونیه

چرا فکر کردی فراموشی به این آسونیه

تا چترتو وا میکنی دور تو نگاه میکنی

بیا برگرد بیا که اشتباه میکنی

کاشکی بهت خبر بدن اینجا دلش تنگه یکی

همه ی زندگیش شده چشمای خوش رنگ یکی

ولی خب راه تو دوره

کاشکی یهو دیوونه شی یه شهرو آشوب بکنی

به هر دری در بزنی که حال منو خوب بکنی

اما مگه عاشقی زوره