اونجا قشنگه که توی خیابون ببینم اتفاقی توو ماشین کناری

پشت فرمونی تو هم پشت چراغی

با معرفت خب از منه دیوونه هم بگیر سراغی

اونجا قشنگه توی پرواز اتفاقی همسفر شیم آشتی کنیمو

از روزای اولم دیوونه تر شیم

اصلا چی میشه گه گداری از حال هم با خبر شیم