متن مداحی کربلا کربلا اللهم ارزقنا

 

کربلا کربلا کربلا اللهم ارزقنا کربلا ، کربلا کربلا کربلا اللهم ارزقنا کربلا

از کوچکی عشق تو شد برا دلم بهونه ای

اونقده عاشقت شدم همه میگن دیوونه ای

اون زمونا تا میدیدیم دِلم اسیر ماتمه

صدایی تو دلم میگفت بیا که باز مُحرمه

کربلا کربلا کربلا اللهم ارزقنا کربلا ، کربلا کربلا کربلا اللهم ارزقنا کربلا

از کوچه های عشق تو خاطرها تو سرمه

لباس سیامو میبینی؟ این هدیه مادرمه!

لباس سیامو میبینی؟ این هدیه مادرمه!

بازم صدایی تو دلم میگه بازم بهار ماتمه

لباس سیامو بیارید ماه خدا محرمه

کربلا کربلا کربلا اللهم ارزقنا کربلا ، کربلا کربلا کربلا اللهم ارزقنا کربلا

یه دل دارم مال توئه همیشه دنبالِ توئه

از اون قدیم وابسته ی سیاهی شالِ توئه

دلی که مسته عشق توست خسته از این زمونه شد

بوی محرم رو شنید یبار دیگه دیوونه شد

کربلا کربلا کربلا اللهم ارزقنا کربلا ، کربلا کربلا کربلا اللهم ارزقنا کربلا

کوچیک بودم که مادرم حرض تو گردنم میکرد

وقتی محرم میومد لباس سیاه تنم میکرد

کربلا کربلا کربلا اللهم ارزقنا کربلا ، کربلا کربلا کربلا اللهم ارزقنا کربلا

بزرگترای من ، منو به مجلس تو بردن

هوامو داشته باش آقا منو به تو سپرده ان

علقمه علقمه علقمه اللهم ارزقنا کربلا ، علقمه علقمه علقمه اللهم ارزقنا کربلا

قتلگاه قتلگاه قتلگاه اللهم ارزقنا کربلا

خیمه گاه خیمه گاه خیمه گاه اللهم ارزقنا کربلا

مستِ توام باده به پیمونه بریز

کبوترِ بام توام برای من دونه بریز

هرکی به من دونه بده من سر بامش نمیرم

اگه تو سنگم بزنی نمیپرم