متن آهنگ مجید رادمان کنارت

 

با تو دارم یه حس خوب وقتی کنارمی هستم من آروم

نیستم دیگه تنها هیچوقت نمیبینی دیگه منو داغون

دستاتو توی دستم خودم تا آخرش کنارت هستم

میسازیم کلی خاطره با هم کور شه چچشم حسودا 

کنارت توی اتاق تاریک با یه موزیک ملو دوس دارم  

اون لحظه که قفلی توو چشامو سرت باشه روی پاهام

دوس دارم بغل کنمت در گوشم بگی مال توام هی

نمیذارم کسی دورت بیاد چون این عشق فقط مال خودمه

دستات توو دستامه دنیام با تو رو رواله

گم میشم توو فکرت همه حسم توو صدامه

جایی نمیرم بات میمونم آرومم شدی تو جونم

با تو من دیوونم نگاتو نگیر تویی بهونم

دستات توو دستامه دنیام با تو رو رواله

گم میشم توو فکرت همه حسم توو صدامه

جایی نمیرم بات میمونم آرومم شدی تو جونم

با تو من دیوونم نگاتو نگیر تویی بهونم

کنارت مسیرم همواره نداریم دیگه هیچ پستی بلندی

میشه باهات گوله رفت راهو نداره هیچ مانعی معنی

تویی که میدی بهم انگیزه با تو همه درا باز میشه

دیگه نشدن معنی نداره با تو سختیا خاک میشه

 دارم فقط با تو آرامش دل من فقط تورو میخوادش

بمون اینجا توی قلبم نمیخوام کسی جزتو بیادش

با تو فهمیدم چیه این عشق رگ میدم برات بزنی چشم

تو فقط لب تر بکن میسازم برات یه دنیا از عشق

دستات توو دستامه دنیام با تو رو رواله

گم میشم توو فکرت همه حسم توو صدامه

جایی نمیرم بات میمونم آرومم شدی تو جونم

با تو من دیوونم نگاتو نگیر تویی بهونم

دستات توو دستامه دنیام با تو رو رواله

گم میشم توو فکرت همه حسم توو صدامه

جایی نمیرم بات میمونم آرومم شدی تو جونم

با تو من دیوونم نگاتو نگیر تویی بهونم

با تو دنیا رو دارم من کنارت خیلی خوشحالم من