متن آهنگ سهیل رحمانی کوه درد

 

نخواست که بشم عاشقتر از اینی که هست

بارش رو بست از توو قلب من پر کشید و رفت رو کدوم شاخه نشست

بدجوری قلبم شکست شکست

نخواست که بشم عاشقتر از اینی که هست

پا پس کشید دلی که واسش پر کشید و قیدشو زد

پراشو چید عشقمو هیچوقت ندید ندید

یه کوه درد شدم بعد از تو من

مرد شدم بعد از تو من سرد شدم با همه بعد از

زخمی که زدی به من تو کاریه

ولی یادگاریه این فقط مونده برام از تو

یه کوه درد شدم بعد از تو من

مرد شدم بعد از تو من سرد شدم با همه بعد از

زخمی که زدی به من تو کاریه

ولی یادگاریه این فقط مونده برام از تو

واسه ی دیدنت هر شب میشمرم ستاره ها رو

چجوری پاک کنم از قلبم اون همه خاطره ها رو

زندگیمو پای تو دادم قبل تو رو هم نیست دیگه یادم

هیشکیو جز تو نمیبینم بعد تو بریده این آدم

یه کوه درد شدم بعد از تو من

مرد شدم بعد از تو من سرد شدم با همه بعد از

زخمی که زدی به من تو کاریه

ولی یادگاریه این فقط مونده برام از تو

یه کوه درد شدم بعد از تو من

مرد شدم بعد از تو من سرد شدم با همه بعد از

زخمی که زدی به من تو کاریه

ولی یادگاریه این فقط مونده برام از تو