متن آهنگ فرزاد فرزین کوه یخ

 

اگه بعد تو بارون بگیره آروم نگیره قلبم چی

فکر تو اگه تنهام نذاره بازم حریف قلبم میشی

اگه عادت نکردم چی اصا همه روزای بعدم چی

از وقتیکه رفتی تو رو قلبم کوه آتیشه

این حالی که میبینم بعید عادی شه

توی این دل وامونده مگه چقد غصه جا میشه

من که گفتم اگه بارون بزنه داغون میشم

من هنوزم دلتنگ لحظه هامون میشم

با همه روزایی که این دوری عذابش کرد

نمیشه عشقو که همینجوری خرابش کرد

من که گفتم اگه بارون بزنه داغون میشم

من هنوزم دلتنگ لحظه هامون میشم

با همه روزایی که این دوری عذابش کرد

نمیشه عشقو که همینجوری خرابش کرد

عشقم  کوه یخ بود که داره آب میشه

خیلی وقته از همون اول راه میدونستم آینده تلخه

وقتیکه واسه ما هم رفتن هم ادامه سخته

وسط  خنده هامون و زیر بارون گریه کردیم

شبی که هر دوتامون قول داده بودیم که برنگردیم

آخر قصه این شد ما با دلامون چه کردیم

من که گفتم اگه بارون بزنه داغون میشم

من هنوزم دلتنگ لحظه هامون میشم

با همه روزایی که این دوری عذابش کرد

نمیشه عشقو که همینجوری خرابش کرد

من که گفتم اگه بارون بزنه داغون میشم

من هنوزم دلتنگ لحظه هامون میشم

با همه روزایی که این دوری عذابش کرد

نمیشه عشقو که همینجوری خرابش کرد