متن اهنگ کی تورو بلده مثل من میثم ابراهیمی

 

کی تو رو بلده

مثل من که چطوری دلت واشه

کی بلده پشتت در بیاد حتی اگه غلط باشه

کی تو رو بلده مثل من بهت اهمیت میده

اینجوری کی لای شونه هاش بهت امنیت میده

سلامتی حسای خوبی که پای منو

به تله کشوندن