متن آهنگ شاهین بنان کی عاشقه 

 

کی عاشقه من یا تو من شرط میبندم با تو

به جان منو به جان تو قسم هیشکی نگیره جاتو

با من بمونو راحت باش این بارو چند ساعت باش

جانانه کن و دیوانه کن و این امشبو تا فرداش

خب مگه چیه میخوامت بی شرط و بی منطق

خب مگه چیه یهو رفت دل مستو عاشق

حسابت از همه جداس آخ مگه میشه تورو نخواس

باز سراغ تو دل میگیره از این و اون هی چپ و راست

آخ از نگاهات از این عشوه و اداهات

آخ از دل من تو انصاف نداره چشمات

دورت بگردم درمون دردم یک شهر و با عشق دیوانه کردم

خب مگه چیه میخوامت بی شرط و بی منطق

خب مگه چیه یهو رفت دل مستو عاشق

حسابت از همه جداس آخ مگه میشه تورو نخواس

باز سراغ تو دل میگیره از این و اون هی چپ و راست