متن آهنگ حامیم کی میشه من

 

صدای من صدای تو تموم دلخوشی من

صدای خنده های تو

پیچیده لابلای آجرای خونه ببین

تنگه دل خونه برا من برای تو

کجایی الان کجایی زمان نمیگذره بی تو برام

تو کجایی شبام بدون تو پره غمه پریشونه برام

خونه مثه زندونه برام کی میشه من کی میشه تو

شبیه منو تو کی میشه خب

همیشه گیر تو بوده

دلم نباشی چی میشه مییمره خب

کی میشه من کی میشه تو

شبیه منو تو کی میشه خب

همیشه گیر تو بوده دلم

واسه تو میزنه قلبم هنوز هنوزم عاشقتم من هنوز

هنوزم آدم قبلم هنوز هنوزم آدم قبلم هنوز

هنوزم چشم براهتم هنوزم

فکر حالتم هنوزم نگرانتم هنوزم

کی میشه من کی میشه تو

شبیه منو تو کی میشه خب

همیشه گیر تو بوده دلم

نباشی چی میشه مییمره خب

کی میشه من کی میشه تو

شبیه منو تو کی میشه خب

همیشه گیر تو بوده دلم