کی گفته که غریب شدی برات یه لشکر اومده

سپاه زینبو ببین دوتا دلاور اومده

بذار که جون فدات بشن حالا که خواهر اومده

غصه نخور مگه خواهر نداری

من اومدم نگن یاور نداری پسرامو مگه باور نداری

تورو قسم میدم به جون مادر بذار برن مثه علی اکبر

دلم میخواد بشن برا تو پرپ آه عشق زینب عشق زینب

نوبتی هم باشه حالا نوبت خواهرت رسید

بدرقشون کن با دعا من اومدم با این امید

که توی راه تو بشم منم یه مادر شهید

حالا که اومدم با چشم گریون بیا نذار که من بشم پریشون

نذاری من خودم میرم به میدون تموم زندگیم فدات حسین جان

همه چیمو میدم برات حسین جان هستم تا آخرش به پات حسین جان

آه عشق زینب عشق زینب

برا یه لحظه هم شده من از تو دل نمیکَنم

خودمو واسه غربتت به آب و آتیش میزنم

بذار برن تا نبینن رخت اسارت به تنم

نذار بشه بازم مدینه تکرار که ببینن دارن تو کوچه بازار

یه زنو میزنن به پیش انظار نذار تا کوفه و شامو ببینن

نذار طناب دستامو ببینن نذار که اشک چشمامو ببینن

آه عشق زینب عشق زینب

مداحی کی گفته که غریب شدی برات یه لشکر اومده