خوبه ی چیزی داری بهش تکیه کنی خوبه تو داری کم میاری خوب بلدی

گریه کنی خوبه دمتم گرم با بچه بازیات ساختی منو دمتم گرم

همش پشت گوش انداختی منو مثه قبلا نیستی ته قلبم تا همین جام اومدی دمتم گرم

دیگه نه بوی عطر پیرهنت نه اون چشای روشنت نه حتی خط خنده هات حواسمو پرت نمیکنه