گاهی وقتا که دلم میگیره از این آدما

دل به دریا میزنم تنهایی میشینم یجا

زل میزنم به آسمونو تو رو میکنم نگاه

آرامشی واسم بد نمیخوایی واسم

توی این روزای سخت تویی که موندی بازم

این رفاقت بی ریا و صمیمیتو بنازم بنازم

من نفسم بند میاد نداشته باشم تو رو

دستمو ول نکنی بگی که تنها برو

آخه از کجا بیارم یکی مثل تو رو

من رو سیاهم دستمو پس نزن

میمیرم حواست نباشه به من

تو خودت جون دادی به دل بی تب و تابم

عاشق نبودیمو تو عاشقم کردی

واسه قلب عاشقم دوای هر دردی هر موقع دلم گرفته بغلم کردی