گفته بودم بری زندگی نمیکنم یه روزم

گفته بودم بعد تو میمیرمو زندم هنوزم

ولی یه زخمایی هست بدتر از مرگه

بد شدی بد نبودم باهات یه دفعم که

تو کجایی الان ببین دنبال تو چجوری

میگردم بودی شهر و چراغونی میکردم

من تو رو زندونی میکردم که نری فقط