متن آهنگ حمید عسکری گفتی فراموشم کن

 

من دارم بدون تو از همون راهی که رفتیم تنها برمیگردم

با این که اشتباه بودی ولی هیچ موقع نتونستم ازت برگردم

میگی بخاطر منه که از این رابطه بیرون میری

بخاطرم بمون مگه با رفتنت کمتر عذابم میدی

گفتی فراموشم کن اما کی مثه من عاشقته کی مونده تنها

گفتی فراموشم کن اما بی تو یه قایق شکستم توی دریا

 بدون تو چجوری میرسم به فردا

من از هر چی رابطست من از هر چیزی که خوبه اولش میترسم

واسه من همیشه خوب شروع شدن عاشقیام

ولی از آخرشون میترسم

این حس وابستگی و این زخما اگه از تو باشه بازم خوبه

میشکنی غرورمو با این که قلب من مقابلت مقلوبه

گفتی فراموشم کن اما کی مثه من عاشقته کی مونده تنها

گفتی فراموشم کن اما بی تو یه قایق شکستم توی دریا

 بدون تو چجوری میرسم به فردا