انگار به ما نیومده که خوشی کنیم یه روزم انگار خودت میدونی که چی آوردی به روزم

انگار دلت یه تیکه سنگه که بام‌ را نمیاد به آب آتیش میزنم ولی کوتا نمیاد

مهره ی ماره چشات عالمی داره چشات دل تو دل من

نمیزاره دل بری از بس زیاد