متن آهنگ محسن ابراهیم زاده گله

 

یه بندم که از این دنیا و ادما کندم کار من

شده فقط به این روزگار بخندم

اینقدر این آدما دورم زدن حالم بده

همه ی عمرم شدم توو زندگی آدم بده

بس که بد دیدم دیگه ترسیدم از کجا حال منو درک میکنی

ای خدا من گله دارم ازت حرف حق دارم

فقط جواب بیوفایی رو با وفا دادم فقط

ای خدا من گله دارم ازت حرف حق دارم

فقط جواب بیوفایی رو با وفا دادم فقط

سخت شد کارم با این آدما سخت شد

بد شد حالم با این آدما بد شد

اینقدر این آدما دورم زدن حالم بده

همه ی عمرم شدم توو زندگی آدم بده

بس که بد دیدم دیگه ترسیدم

از کجا حال منو درک میکنی

ای خدا من گله دارم ازت حرف حق دارم

فقط جواب بیوفایی رو با وفا دادم فقط

ای خدا من گله دارم ازت حرف حق دارم

فقط جواب بیوفایی رو با وفا دادم فقط