متن آهنگ متیار گمت کردم

 

مگه میشه تو از من یه چی بخوای و بگم نه

رو همه بجز تو من چشمامم میبندم

شمعها رو روشن میکنم چراغو کم نور

بیای و نگات کنم شده حتی از دور

شده حتی از دور

سردن دستای من یکی دوتا نیست حرفای من

خالیه چقد جات پیش من

یه بار تو بیا چرا همیشه من

کاشکی تو برگردی با من

سردن دستای من یکی دوتا نیست حرفای من

خالیه چقد جات پیش من

یه بار تو بیا چرا همیشه من

کاشکی تو برگردی با من

تا میمونی تو یه قدم عقب از من

نیستش باهام انگار یه تیکه ی قلبم

اومدم پیدات کنم گمت کردم

نشنیدی و رد شدی هر چی صدات کردم

هر چی صدات کردم 

سردن دستای من یکی دوتا نیست حرفای من

خالیه چقد جات پیش من

یه بار تو بیا چرا همیشه من

کاشکی تو برگردی با من

سردن دستای من یکی دوتا نیست حرفای من

خالیه چقد جات پیش من

یه بار تو بیا چرا همیشه من

کاشکی تو برگردی با من