متن آهنگ زانکو گوشی خاموش

 

بگو چی بود زیر قولش زد شاید یکی یه جا هولش کرد

هنوز توو خونمون گلش هست

دورش گشتم دورش زد

این دیوونه روبراه نی تو میبینی خوبه ظاهرم

همش توو فکرتم باور نمیکنی شبا شاهدن

بی تو گوشی خاموش اصلا یادم فراموش

فرقم با تو همینه یادم نمیره من

بی تو گوشی خاموش اصلا یادم فراموش

فرقم با تو همینه یادم نمیره من

تموم خونه رو گل چیدم شدی تو آسمون خورشیدم

هنوز میبینمت هول میشم

ببخشید اگه یه وقتایی تند میرم

بی تو گوشی خاموش اصلا یادم فراموش

فرقم با تو همینه یادم نمیره من

بی تو گوشی خاموش اصلا یادم فراموش

فرقم با تو همینه یادم نمیره من