متن آهنگ علیرضا سیانکی گیتارم

 

چقد خوبه به من وصلی کنارت نیست اصا ترسی 

چقد خوبه که دارمت کنارم همه جه هستی

میشه با تو فقط خندید ندارم با کسی حرفی

چشام زومته هر لحظه واسم به دنیا می ارزی

کنارت خوبه من حالم مهم نی چی بگن واقعا همه عالم

چه خوبه تو پیشم باشی من و تو هیزوم و آتیش و گیتارم

کنارت خوبه من حالم مهم نی چی بگن واقعا همه عالم

چه خوبه تو پیشم باشی من و تو هیزوم و آتیش و گیتارم

سر تو با کسی اصلا ندارم شوخی میدونی

بیا حالمو خوب کن تو بخوای راحت میتونی

همیشه مال خودم باش تو همه چیمو میدونی

کنارت خوبه من حالم مهم نی چی بگن واقعا همه عالم

چه خوبه تو پیشم باشی من و تو هیزوم و آتیش و گیتارم

کنارت خوبه من حالم مهم نی چی بگن واقعا همه عالم

چه خوبه تو پیشم باشی من و تو هیزوم و آتیش و گیتارم