متن آهنگ میلاد بابایی گیج

 

رگمی ازم ببرنت شک نکن میمیرم تو خوبی که من پیگیرم

گفتمو بازم میگم که سر تو سرمم میدم

خیلی برات جنگیدم جز تو از همه بد دیدم

یجوری گیجم که میخواد تموم نشن سرگیجه هام چه حال خوب بدیه

باید ازش بیرون نیام نمیتونم ترکت کنم

از بس که میسازی به من

اصا از این به بعد تو بجای من حرف بزن بجای من حرف بزن

صد ساله منو تو عاشق همیم انگار

اما باز تازگی داره دیدنت هر بار

این علاقه داره دیوونته ترم میکنه هر لحظه گاهی هم صدام میلرزه اما باز برام می ارزه

یجوری گیجم که میخواد تموم نشن

سرگیجه هام چه حال خوب بدیه

باید ازش بیرون نیام نمیتونم ترکت کنم از بس که میسازی به من

اصا از این به بعد تو بجای من

حرف بزن بجای من حرف بزن