متن آهنگ اشکان یادگاری گیره دلم

هر کاری میکنم بازم جلو چشممی

مگه قرار نشد بریم و کشش ندیم

میای منو بشکنی چی میخوای بشنوی

یار هنوز عشقمی

همه میپرسن حال تورو از من

انگاری لال شدم زبونمو بستن

نمیشه روم بگم ازم شدی دور یه کم

به همه دروغ میگم

نه میگم گیره دلم نه میگم بد بودی اشتباه کردم

هنوزم میره دلم واست از دست

هنوزم رو تو چشامو نبستم

نه میگم گیره دلم نه میگم بد بودی اشتباه کردم

هنوزم میره دلم واست از دست

هنوزم رو تو چشامو نبستم

دل مگه حالیشه هیزوم و آتیشه

پره کاسه صبرش اصا یه حالیه  

جات واسش خالیه هر ساعت و ثانیه

از تو شده حرفش

نه میگم گیره دلم نه میگم بد بودی اشتباه کردم

هنوزم میره دلم واست از دست

هنوزم رو تو چشامو نبستم

نه میگم گیره دلم نه میگم بد بودی اشتباه کردم

هنوزم میره دلم واست از دست

هنوزم رو تو چشامو نبستم