رفیق یه روزمیاد رفاقت نشون میدی شونه های منو تو قبر تکون میدی

شاید تو پیری شاید جوونی باید برام بشینی تلقین بخونی

اسمع افهم یا فلان بن فلان شونه تکون میدی که تو امان

بگو آقا رفیقم سینه زنان