یادت نره شکستن دل تاوان داره

یادت نره عمر و جوونیت پایان داره

هر آنکس که مرا از تو جدا کرد

مرا با درد دوری آشنا کرد

مپرس از من چه ها دید و چه ها کرد

منو تنهاترین تنها صدا کرد

جنجال رویش تمام شهر میبینن

اما کنار من نقاب دیگری دارد 

من عاشق او میشوم او عاشق عشقش

عاشق همیشه قصه ی زجر آوری دارد