متن آهنگ سعید کریمی یارم ای یار یار

 

یارم ای یار یار یارم یار ای یار یار

یارم ای یار یار یارم یار ای یار یار

دلکم دلبرکم دلبر با نمکم 

چی آوردی سرکم و شکستی بال و پرکم

منی که شاپرکم توی عاشقا تکم

چی شده که عشقتو گذاشتی پای کلکم

یارم ای یار یار یارم یار ای یار یار

یارم ای یار یار یارم یار ای یار یار

وقتی میبردی دلم میگفتی از عشق بریم

چش تو به من نگفت که عاشق دیگری ام

وقتی میبردی دلم میگفتی از عشق بریم

چش تو به من نگفت که عاشق دیگری ام

هر چی میگفتی به من برام مثل یه قصه بود

قصه ی بره و گرگ پردرد پرغصه بود

تو میخوای سرسری از عشق من بگذری

تو میخوای سرسری از عشق من بگذری

آره عاشق نبودی از عاشقی بی خبری

آره عاشق نبودی از عاشقی بی خبری ناهید

یارم ای یار یار یارم یار ای یار یار

یارم ای یار یار یارم یار ای یار یار

وقتی میبردی دلم میگفتی از عشق بریم

چش تو به من نگفت که عاشق دیگری ام

وقتی میبردی دلم میگفتی از عشق بریم

چش تو به من نگفت که عاشق دیگری ام

هر چی میگفتی به من برام مثل یه قصه بود

قصه ی بره و گرگ پر درد پرغصه بود

تو میخوای سرسری

تو میخوای سرسری از عشق من بگذری

آره عاشق نبودی از عاشقی بی خبری

تو میخوای سرسری از عشق من بگذری

یارم ای یار یار یارم یار ای یار یار

یارم ای یار یار یارم یار ای یار یار