متن مداحی یا ثارالله اباعبدالله فدای زخمات بشه عبدالله

 

یا ثارالله اباعبدالله فدای زخمات بشه عبدالله

من یادگاری داداشت هستم هر جا به عشقت عمو جون چه مستم

میدم به راهت سر و جون و دستم

عمو حسین جاری عشق تو فقط تو خونم

عمو حسین درد و بلا و غصه هات به جونم

عمو حسین نمیتونم که بعد تو بمونم وای عمو حسینم

وای از جنجال شلوغه گودال میمیرم وقتی که میری از حال

تنگ غروبه شده عمه دلگیر قاتل شده سوی مقتل سرازیر

پاشو عمو جون که داره میشه دیر وای عمو یه یا علی بگو بلند شو از جات

وای عمو پاشو بریم تو رو به جان زهرا وای عمو پاشو که داره میرسه واویلا

دل غمگینه با بغض و کینه شکست حرمت رو نشست رو سینه

غوغا به پا شد میون حرم تا با چکمه رو سینه تو گذاشت پا پنجه به موهات زدش

وای عمو نمیتونم ببینمت تو این حال وای عمو من سپر بلات میشم تو گودال

وای عمو تن منم مثل تو میشه پا مال