متن آهنگ وحید آژنگ یلدای من

 

مثه بارونی چه آرومی تو بانوی منی

انقده نازی جذابی هیاهوی منی

چشم تو نازه مثه رازه توی فال منه

مثه یه خوابه که رویامه توو اقبال منه

من میرم توو کوچه ها اسم تو فریاد میزنم

راه میوفتم بی هوا به سیم آخر میزنم

از خدا میخوام تورو از ته دل داد میزنم

که توو این دقیقه ها دل تو آخر ببرم

آخه تو یلدای منی ماه شب تار منی

چی میشه اگه یه بار بگی گرفتار منی

من میرم توو کوچه ها اسم تو فریاد میزنم

راه میوفتم بی هوا به سیم آخر میزنم

از خدا میخوام تورو از ته دل داد میزنم

که توو این دقیقه ها دل تو آخر ببرم

مثه بارونی چه آرومی تو بانوی منی

انقده نازی جذابی هیاهوی منی

چشم تو نازه مثه رازه توی فال منه

مثه یه خوابه که رویامه توو اقبال منه

من میرم توو کوچه ها اسم تو فریاد میزنم

راه میوفتم بی هوا به سیم آخر میزنم

از خدا میخوام تورو از ته دل داد میزنم

که توو این دقیقه ها دل تو آخر ببرم

آخه تو یلدای منی ماه شب تار منی

چی میشه اگه یه بار بگی گرفتار منی

من میرم توو کوچه ها اسم تو فریاد میزنم

راه میوفتم بی هوا به سیم آخر میزنم

از خدا میخوام تورو از ته دل داد میزنم

که توو این دقیقه ها دل تو آخر ببرم