متن آهنگ ستار شمس یلدا

 

بوی بادوم شب سرد پرتقال و هندونه به شرط

انار دون دنو ببین غمی که نمیمونه وسط

شبی که دل وا نکنی فردا نمیشه

یه فال حافظ نگیری یلدا نمیشه

شبی که یلدا میشه دورهمی بر پا میشه

میگن از اون شب دیگه فصل ننه سرما میشه

بزن یه کم سازی پس حال خوشی داریم و بس

بزن فراموش کنیم هر چی که گرفتاری هست

شبی که یلدا میشه دورهمی بر پا میشه

میگن از اون شب دیگه فصل ننه سرما میشه

بزن یه کم سازی پس حال خوشی داریم و بس

بزن فراموش کنیم هر چی که گرفتاری هست