متن آهنگ کارن راد یهو چی شد

 

یهو چی شد دیگه نیستی بگیرم دست تو

بعد من کی میگیره یعنی چشم تو

قدم به قدم این شهر میاره تورو یادم

آخر کار دستم داد این قلب سادم

یهو رفتی نذاشتی بگم چقد دوست دارم

عشق خوشگلم

یهو رفتی نخواستی بمونی

یه روز میاد که بد پشیمونی