یه سال دیگه گذشت با همه ی خوب و بدش

دل من پر میکشه که هستی کنارم

بیا یه کم تازه بشیم بدیامو نادیده بگیر

میخوام اسم امسالو عشق بذارم

بازم تحویل سال و حال خوش بهارو