یا مگر جا تنگ بود از بهر ما در کربلا کی روا باشد گل از ما و گلاب از دیگران

غم روی ساقی از ما و شراب از دیگران یا حسین یا حسین یاحسین ثارالله

نمیدونم چه سر زد از من که بر غمت مبتلا شدم مبتلا بر فراغت کشته سر از تن جدا شدم

ای خدا جون نمیدهم تا حسینو بر من نشون ندی