متن مداحی یه کمی حرف بزن علی نمیره

 

یه کمی حرف بزن حرف رفتن نزن حرف رفتن نزن …

پاشو اینجوری منو نده عذاب کلمینی …

بری از پیشم میشم خونه خراب کلمینی …

بین این همه سلام بی جواب کلمینی …

یه کمی حرف بزن علی نمیره حرف رفتن نزن علی میمیره حرف رفتن نزن …

یه کمی حرف بزن علی نمیره حرف رفتن نزن علی میمیره …

حرف رفتن نزن علی میمیره …

میبارم مثل آسمون برات میکشی منو با اشک بی صدات …

سرتو بگیر بالا جون علی بمیرم برات …

پاشو اینجوری منو نده عذاب کلمینی …

بری از پیشم میشم خونه خراب کلمینی …

فاطمه جان بین این همه سلام بی جواب کلمینی …

پاشو اینجوری منو نده عذاب کلمینی …

یه کمی حرف بزن علی نمیره حرف رفتن نزن علی میمیره …

حرف رفتن نزن علی میمیره …

رنگ صورتت شده سرخ و کبود از علی دل بریدی اما زود …

خانوم رفیق نیمه راه شدی قرار این نبود …

یه کمی حرف بزن علی نمیره حرف رفتن نزن علی میمیره …

حرف رفتن نزن علی میمیره …