متن آهنگ معین دلیری یک سایه

 

یک سایه بمون با من تا شب بمیرد شاید به هوای تو باران بگیرد

بی روح و افسرده دور از جهانم من غربت سربازی در پادگانم

بی تو شب زده ام به سیاهی ناچارم گرگ و میش نبود تو علت آزارم

شورش غم تو شده که میبارم بی تو خسته تنی به تن غم آوارم

بی خبر از رد تو غرق سرابم سوی تو بی اثرم در آینه محو خیال روی تو

از خیال من مرو رویای بی تعبیر من در نگاه من بمان تا قبل تنهاتر شدن

بی تو شب زده ام به سیاهی ناچارم گرگ و میش نبود تو علت آزارم

شورش غم تو شده که میبارم بی تو خسته تنی به تن غم آوارم