متن آهنگ پازل بند ۲ ۲ تا ۴ تا

 

یهو نذاری بری بگی بست بود تو که قلق ما دستت بود

دوس داری عاشقت شم ولی من نمیشم زود

بذا یه کم حالا همو بشناسیم یه حرفی وسط بندازیم

بعد ببینیم با هم میسازیم نمیسازیم

هنو دستت نیومده اخلاقم این جوری نکن

با من نذا عوض شه رفتارم

دو دو تا چهار تا نکن انقد عزیزم دیگه من بعد

یه کمی را بیا حالا که دلم دست به دلت زد

دو دو تا چهار تا نکن انقد عزیزم دیگه من بعد

یه کمی را بیا حالا که دلم دست به دلت زد

یهو نذاری بری بگی بست بود تو که قلق ما دستت بود

دوس داری عاشقت شم ولی من نمیشم زود

بذا یه کم حالا همو بشناسیم یه حرفی وسط بندازیم

بعد ببینیم با هم میسازیم نمیسازیم

دو دو تا چهار تا نکن انقد عزیزم دیگه من بعد

یه کمی را بیا حالا که دلم دست به دلت زد

دو دو تا چهار تا نکن انقد